Hoe bereid ik mijn pand voor op een brand?

H

Het is natuurlijk altijd vervelend wanneer er een brand uitbreekt in je pand. In sommige gevallen kun je hier helemaal niets aan doen. Zelfs wanneer iemand binnen het gebouw hiervoor verantwoordelijk is, dan nog moet het pand goed voorbereid zijn!

Het ontruimingsplan

Op het moment dat er een brand uit is gebroken dan is het belangrijk een ontruimingsplan is opgesteld. Het ontruimingsplan zorgt er dan voor om alle mensen die op dat binnen zijn zo snel mogelijk naar buiten te krijgen. Voor het ontruimingsplan is het belangrijk dat iedereen weet hij dit in werking treedt. Het kan niet zo zijn dat niemand weet wat er gedaan moet worden op het moment dat er een brand uitbreekt. Vooral op grote panden is het heel belangrijk. Dan is er wat sneller onduidelijkheid en daarvoor is het ook belangrijk dat er periodiek een ontruimingsoefening wordt uitgevoerd. Daarnaast moet er van deze oefening ook een evaluatie plaatsvinden.

Brandwerend glas

Het ontruimingsplan zorgt er dus voor dat alle mensen die op dat moment binnen zijn zo snel mogelijk naar buiten kunnen. Daarnaast moet er geprobeerd worden om zo veel mogelijk tijd te bieden om het pand te kunnen ontruimen. Deze tijd kan dan ook worden geboden met brandwerend glas. Dit kan simpel gedaan worden met het plaatsen van voorzetramen die vuurbestendig zijn. Een bedrijf als Isoglas bv kan hierbij helpen. Nu is het natuurlijk niet zo dat de voorzetramen echt vuurbestendig zijn. Deze ramen kunnen namelijk beter tegen vuur en dat zorgt ervoor dat ze niet zo snel openspringen. Hierdoor komt er niet zo snel zuurstof bij de brand en hierdoor zal de brand dan ook niet snel uitbreiden. Deze extra tijd kan er dan voor zorgen dat iedereen veilig het pand kan verlaten.

Onderhoud van blusmiddelen

Vervolgens is het ook belangrijk om de blusmiddelen goed te onderhouden. Het zal niet vaak voorkomen dat er brand uitbreekt, maar daarvoor is het wel belangrijk dat de blusmiddelen goed worden onderhouden, zodat deze goed werken op het moment dat dit daadwerkelijk nodig is.