Overig

  • Adoptie kinderen

    Een aparte identiteit Aziatische adoptiekinderen groeiden op in de intimiteit van een nieuw gezin. Zij woonden verspreid over het land en maakten zich de kennis en vaardigheden eigen die bij de Nederlandse identiteit horen. Op één punt verschilden zij echter van de rest van de samenleving: zij zagen er anders uit. Ze waren gevormd door… Lees het volledige artikel

  • Sieraden online kopen bij een groothandel

    Via het internet is het eenvoudig zilveren sieraden te kopen bij een sieraden groothandel als kleinhandelaar. De prijzen die een zilveren sieraden groothandel hanteert zijn in de meeste gevallen zeer aanvaardbaar. Een groothandel kan zijn koopprijzen zo laag houden houden omdat het aanbieden van sieraden met behulp van het internet nu eenmaal minder kost. Concurrentiestrijd… Lees het volledige artikel