Exploitatiebegroting

E

Wat is een exploitatiebegroting?

Een Exploitatiebegroting heeft veel verschillende synoniemen die allemaal door elkaar gebruikt worden. Zo kan een exploitatiebegroting een resultatenrekening, staat van baten en lasten of winst-en-verlies rekening genoemd worden. Naast de balans en het cash-flow overzicht is de exploitatiebegroting onderdeel van de jaarrekening.

Een exploitatiebegroting wordt altijd over een looptijd van drie jaar opgesteld en het betreft altijd een schatting, zoals het woord begroting al aangeeft.

Met behulp van een exploitatiebegroting wordt een schatting gemaakt of de onderneming verwacht de komende 3 jaar winst of verlies te maken. Een betere term is daarom een resultatenbegroting omdat de resultaten van de komende periode gechat worden.

Wat kun je met een exploitatiebegroting?

Het hoofddoel van een exploitatiebegroting is het in kaart brengen welke omzet je minimaal moet halen om de kosten te dekken, waardoor je dus winst maakt. De begroting wordt zowel voor de eigen onderneming als voor de externe financiers opgesteld en het is onderdeel van het financieel plan van een onderneming.

Bij een exploitatiebegroting is het belangrijk om de begroting altijd zo realistisch mogelijk te maken, ook al is het een schatting. Een tip voor het zo realistisch mogelijk maken van de begroting is het denken in scenario’s. Wanneer een ondernemer rekening houdt met verschillende scenario’s en deze meerekent in zijn begroting zorgt dit ervoor dat de onderneming niet voor verassingen komt te staan waar vooraf geen rekening mee is gehouden.

Denken in scenario’s

Een voorbeeld van scenario’s waar rekening mee gehouden dient te worden is het huren van een bedrijfsruimte. Een huur wordt altijd per maand betaald en deze kosten dienen dus ook elke maand betaald te worden. Het zou kunnen dat de kosten van de huur toenemen na een verloop van 2 jaar waardoor de huur het derde jaar duurder is per maand. Hier dient vooraf rekening mee gehouden te worden omdat wanneer een onderneming alleen break-even wil draaien er door de stijgende huur verlies wordt gedraaid wanneer de omzet niet evenredig stijgt.

Het is belangrijk om te kijken naar de markt en analyses te maken naar vraag en aanbod zodat er niet te veel wordt geproduceerd in een seizoen dat de vraag normaliter laag is. Het denken is scenario’s is van essentieel belang en dient serieus genomen te worden door elke onderneming.

Ten slotte dient bij een exploitatiebegroting altijd rekening gehouden te worden dat alle bedragen exclusief btw vermeld moeten worden. Dit geld voor zowel de opbrengsten als de kosten van de onderneming.