Zorgverzekering voor u en uw gezin

Z

Veel verzekeraars richten zich op een bepaalde doelgroep. Dit betekent dat u als verzekerde bij deze maatschappijen een pakket krijgt dat op uw situatie is toegespitst, zoals u en uw gezin. Salland is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar, die meerdere labels onder zijn hoede heeft. Een groot voordeel van Salland is dat de zorg die wordt geboden niet gedicteerd wordt door een winstoogmerk. Van elke maandpremie vloeit zelfs 96% rechtstreeks terug in de zorgsector. Om zorgkosten te betalen en een gedeelte wordt geïnvesteerd in verpleging in de buurt en ziekenhuizen.

Verplicht en vrijwillig eigen risico
Voor de meeste zorg is door de overheid een eigen risico vastgesteld. Het eigen risico zorgverzekering is verplicht en heeft uitsluitend betrekking op zorg waarvan gebruik wordt gemaakt via de basisverzekering. Afgezien daarvan kunt u ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Deze verzekeringsvorm is te overwegen wanneer u denkt niet veel zorgkosten te zullen maken en geldt eveneens alleen voor zorg vanuit de basisverzekering. Salland geeft aantrekkelijke premiekortingen aan mensen die voor een vrijwillig eigen risico kiezen.

Zorgtaken zonder eigen risico
Overigens hoeft het eigen risico niet voor alle zorg te worden aangesproken. Onder meer een bezoek aan de huisarts en kraamzorg vallen erbuiten. Wanneer u of uw partner een kind verwacht, kan het verstandig zijn om uw Salland-pakket uit te breiden met een aanvullende Plus- of Top-verzekering. Wilt u meer informatie? Bezoek dan eens de website www.salland.nl.